Encho Enchev - ETE Park ve bahçe mobilyaları

Kişisel veri

KİŞİSEL VERİ

Bu Gizlilik Beyanı ile Encho Enchev - ETE EOOD, UIC 104675804, yüklenicileri, çalışanları ve diğer bireylerin kişisel verilerini faaliyet konusuna göre hizmet ve ürün sağlamak için topladığını ifade eder.

Uyguladığımız kişisel veri koruma politikası, hem kişisel veri sahipleri tarafından çeşitli yazışma biçimleriyle toplanan veriler, bir sözleşmenin imzalanması veya kişisel verilerin toplanması için yasaların izin verdiği diğer yöntemlerle ilgilidir.

Bu Gizlilik Politikası, yüklenicilerin, şirket çalışanlarının ve diğer kişilerin kişisel verilerinin korunmasında uyguladığımız uygulamalar hakkında yukarıdaki yöntemlerle toplanan kişisel verilere ilişkin hakları hakkında eksiksiz bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

 

GİRİŞ

Encho Enchev - ETE EOOD, kişisel verilerinin toplanması, saklanması ve işlenmesi sürecinde, kişisel verilerin saklanması ve işlenmesi ile kişisel verilerin korunmasına yönelik garantileri belirleyen bir dizi yasa ve yönetmeliğe uymaktadır ve uygulamaktadır. Bu yasalar ve düzenlemeler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Genel Yönetmelik (Yönetmelik (AB) 679/2016), Kişisel Verilerin Korunması Yasası ve ilgili kanunlar yer almaktadır.

 

TOPLANAN KİŞİSEL VERİ BİLGİLERİ

Encho Enchev - ETE EOOD'nin sizden topladığı veriler, kanunda açıkça belirtilenlere veya hizmetlerin kullanımı, sözleşmelerin yapılması ve şirket tarafından üretilen ürünlerin satın alınması için gerekli olanlara karşılık gelir.

Bize sorularınızı sorduğunuzda, örneğin bir e-posta göndererek veya sitemizin çevrimiçi platformunu kullanarak, talebinizi işlemek ve size ihtiyacınız olan bilgileri sağlamak ve ayrıca daha iyi hizmetler sunabilmek için.

Encho Enchev - ETE EOOD, belirtilen tanıma göre özel kişisel veri kategorilerini işlemez. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin Genel Yönetmeliğin 9 (1) 'unun 9 (1)' si, yani ırksal veya etnik köken, siyasi görüşler, dini veya felsefi inançlar veya sendika üyeliğini ortaya koyan kişisel veriler, ayrıca genetik verilerin işlenmesi, biyometrik veriler bireysel kişinin kimliğinin belirlenmesinin amacıyla, sağlık durumuna ilişkin veriler veya gerçek kişinin cinsel yaşamı veya cinsel yönelimi hakkındaki veriler Encho Enchev - ETE EOOD tarafından işlenmez.

Kanunda açıkça zorunlu olarak belirtilmeyen ancak "Encho Enchev - ETE" EOOD'nin gerekli gördüğü ve / veya sahip olduğu kişisel verilerin sizden toplanmasının gerekli olduğu durumlarda (yasal bir durum veya  sizin hayati çıkarlarınızı korumamız gereyinde ) sizi açık ve şeffaf bir şekilde bilgilendirmeyi taahhüt ederiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE KULLANMA AMAÇLARI

Kişisel veriler, Encho Enchev - ETE EOOD tarafından aşağıdaki amaçlarla toplanır, işlenir ve saklanır : 

* İş sözleşmelerinin imzalanmasıyla bağlantılı olarak ve Encho Enchev - ETE EOOD tarafından işveren sıfatıyla faaliyetlerin uygulanmasıyla ilgili yasal gerekliliklere uyulmasıyla bağlantılı olarak veri konularının belirlenmesi;  

* Encho Enchev - ETE EOOD'nin yüklenici ve ürün üreticisi sıfatıyla yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yüklenicilere ürün ve ek hizmetlerin satışı ve sağlanması için sözleşmeler yapılması üzerine;

* "Encho Enchev - ETE" EOOD'nin faaliyet alanına ve sunulan ürün ve hizmetlere atıfta bulunarak yasa ve normatif düzenlemenin gerekliliklerinin yerine getirilmesi.  

 

KİŞİSEL BİLGİLERİN İFŞA EDİLMESİ VE ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA PAYLAŞILMASI

Encho Enchev - ETE EOOD kişisel verileri üçüncü şahıslara yalnızca belirli durumlarda ifşa eder. Bu tür üçüncü şahıslar, dolandırıcılık ve diğer yasadışı faaliyetlerin tespiti, araştırılması ve önlenmesi durumunda, kanunen kişisel verileri sağlamakla yükümlü olduğumuz devlet organları, kurumları ve kişilerdir . Tüm bu üçüncü tarafların kişisel verilerinize kendi çalışanlarımızla aynı korumayı uygulamasını ve kişisel verilerin korunması için "Encho Enchev - ETE" EOOD'nin düzenlemelerine ve politikasına uymayı taahhüt ediyoruz. 

 

KİŞİSEL VERİ AKTARIMI

"Encho Enchev - ETE" EOOD, verilerin zorlanmadan aktarılmasından sorumludur ve uygun iletişim güvenliği seviyesinde iletilmesini sağlar. Encho Enchev - ETE EOOD, veri taşınabilirliği ile ilgili belirli riskleri değerlendirir ve riski azaltmak için uygun önlemleri alır. 

KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI

 Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve saklanması sürecinde gerekli teknik araçları ve kurumsal güvenlik önlemlerini uygulayarak tüm yasal hükümlerin gerekliliklerine uymaya çalışıyoruz.

 

KİŞİSEL BİLGİLERİN SAKNLANMA SÜRECİ

Kişisel verileriniz, toplanma amacına bağlı olarak geçerli yasalarda belirtilen süre boyunca saklanır. Böyle bir yasal sürenin yokluğunda, size en iyi kalitede ürün ve hizmetler sağlama arzumuzun yanı sıra ortaklığımızın normal gelişimi de dahil olmak üzere, kişisel verilerinizi belirli parametrelere göre bir süre saklamayı taahhüt ediyoruz.

Bu amaçlar için kişisel verilerin toplanmasına ve saklanmasına gerek olmadığında, bunları başka bir uygun şekilde silmeye, anonim hale getirmeye veya imha etmeye devam ediyoruz.

 

BİLGE ERİŞME VE ALMA HAKKINIZ

İstediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilir ve kişisel verilerinize erişim talep edebilir, ayrıca hangi kişisel verileri işlediğimiz, bunların saklanma amaçları, nasıl kullanılacağı ve saklama süreleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Kişisel veri konularınız olarak ve haklarınızı savunmak için Encho Enchev - ETE EOOD'ye şu talepleri iletebilirsiniz: veri taşınabilirliği talebi, erişim talebi, düzeltme talebi, işlemenin kısıtlanması talebi, veri aktarımı talebi, işlemeye itiraz ve silme talebi ("unutulma hakkı"). Bazı durumlar, kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkını garanti eder. Bu, kişisel verilerinizin toplanma, işlenme ve saklanma amaçları için saklanmasının ve işlenmesinin artık gerekli olmadığı durumlarda mümkündür; kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmeniz veya bunların toplanması, işlenmesi ve saklanması için onayınızı geri çekmeniz durumunda; kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve saklanmasında hukuka aykırılık durumunda; kişisel verilerin korunmasına ilişkin yönetmelikler ve yasal hükümlerle belirlenen diğer durumlarda. Bazı durumlarda, kanunen kişisel verilerinizi saklamakla yükümlüyüz. Bu durumlarda kişisel verilerinizin sistemlerimizden silinmesi mümkün olmayacaktır.  

Haklarınızın ihlali vakalarının tespit edilmesi üzerine, verilere erişim talebinizin değerlendirilme şekli, taleplerinizin veya şikayetlerinizin değerlendirilme şekline ilişkin şikayetler, herhangi bir karara itiraz etme şekli ile ilgili şikayetleri Encho Enchev - ETE EOOD'ye iletebilirsiniz.

Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması ile ilgili sorularınız, talepleriniz ve şikayetleriniz için, bize yazabileceğiniz ve kişisel verileriniz hakkında gerekli bilgileri alabileceğiniz aşağıdaki e-posta adresini size sunuyoruz: sales@etebg.net. Sorularınızı şirketin idari adresinede gönderebilirsiniz: Dolna Oryahovitsa, Sokak “Dimitar Blagoev” №25.

Ayrıca Veri Koruma Komisyonuna şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz:

Kişisel Veri Koruma Komisyonu

Sofya 1592, Bulvar “Prof. Tsvetan Lazarov” №2

Telefon: 02915 3 518  

Web sitesi: www.cpdp.bg

GİZLİLİK BEYANİ DEĞİŞİKLİK ONAYINIZ

Kişisel verilerinizin en iyi şekilde korunmasını sağlamak ve haklarınız ve her türlü yeni değişiklik hakkında eksiksiz bilgi sağlamak için bu Gizlilik Beyanini herhangi bir zamanda güncelleme hakkımızı koruyoruz.

Son güncelleme tarihi - 1 Haziran 2019.

Geri
Ara
Sending...