Енчо Енчев – ЕТЕ Парково и градинско обзавеждане

Правно известие

Енчо Енчев – ЕТЕ ЕООД е юридическо лице със седалище град Долна Оряховица, улица Димитър Благоев №25, България и като такова е регистрирано в търговския регистър на Република България с фирмено дело 1209/2006 410, ЕИК 104675804.

Името на домейнa и сайта, собственост на Енчо Енчев – ЕТЕ е www.etebg.net, имейл: sales@etebg.net,  а свързаните с него домейни, също собственост на Енчо Енчев – ЕТЕ са www.etebg.ro и www.etebg.de

Правата върху съдържанието на този сайт, включително текстовете, изображенията, дизайните, графиките, търговските марки и други отличителни знаци, принадлежат на Енчо Енчев – ЕТЕ или на трети страни, които са разрешили използването им.

Цялостното или частично възпроизвеждане, препредаване, модифициране, копиране, препубликуване, качване, публично предоставяне, излъчване от съдържанието на този уебсайт както и на предоставеното  от Енчо Енчев – ЕТЕ съдържание на свързаните със сайта платформи (рекламни и търговски), за каквито и да е цели и по какъвто и да е начин е забранено без изричното, съгласие на Енчо Енчев – ЕТЕ.

Енчо Енчев – ЕТЕ запазва правото си да променя едностранно, по всяко време и без предварително уведомление представянето, настройките и съдържанието на уебсайта.

Енчо Енчев – ЕТЕ не носи отговорност за каквато и да е информация, получена чрез връзки, включени в този уебсайт.

Използвайки този уебсайт потребителите изцяло приемат условията на настоящето условие.

Отношенията между Енчо Енчев – ЕТЕ и потребителите, възникнали при и по повод използването и възпроизвеждането на съдържанието на този уебсайт се уреждат от приложимото на Република България законодателство

Всички потребители на уебсайта, както и на свързаните с уебсайта платформи (рекламни и търговски), на които Енчо Енчев – ЕТЕ е предоставил използването на съдържанието (частично или пълно), независимо от териториалната юрисдикция, се съгласяват да спазват тези клаузи, като приемат изключителната юрисдикция на съдилищата на Република България.

Назад
Търсене
Изпращане...